boras_station
Copyright Lena Rundström hos Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Borås Centralstation

Borås hade redan tre järnvägar när Göteborgsbanan stod klar 1894. Dagens Borås Centralstation uppfördes då som nytt stationshus till denna fjärde järnvägssträckning och stationen kallades för Borås nedre. Det nya stationshuset ritades av arkitekten Adrian Crispin Pettersson tillsammans med sin son Carl Crispin. År 1902-03 anlades ytterligare en privatbana - Borås-Alvesta Järnväg. Även denna bana nyttjade Borås nedre som station och den ökande trafikmängden ställde nya krav på stationshuset och stationen. Byggnadens sidopartier förlängdes med tre fönsteraxlar och avslutades med ett förhöjt gavelparti med samma formspråk som det i mittdelen. Under 1900-talets första decennier utvecklades ett allt närmre samarbete mellan järnvägslinjerna, och de slogs samman 1930. Borås nedre blev den gemensamma huvudstationen och stationsnamnet ändrades till Borås Central. Fotografiet är taget av Lena Rundström och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.