Bergslagsbanans_stationshus,_Göteborg
Bergslagsbanans f.d. stationshus. Foto: Hesekiel Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Bergslagsbanans f d station Vita Huset

Bergslagsbanans f d station stod färdig 1881 efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, ett par av samtidens mest anlitade arkitekter. Byggnaden är uppförd i en massiv konstruktion med bärande ytterväggar och inre hjärtväggar av tegel. Arkitekturen är utförd i den för sin tid rådande nyrenässansstilen. Byggnaden är en symbol för Sveriges största privata järnvägssatsning, Bergslagernas Jernvägar (BJ) som tillkom mellan åren 1872-1879. Sedan 1930, när persontrafiken flyttades över till Centralstationen, har byggnaden innehållit kontorslokaler mm. Under den senaste totalrenoveringen av byggnaden, 2001, togs snickerier, gjutjärnspelare, stuckaturer, spegeldörrar och andra originaldetaljer fram. Entréhallen, huvudtrapphuset samt några övriga mindre byggnadsdelar rekonstruerades till ett äldre eller ursprungligt utförande.Bebyggelseregistret