arholmens_gasstation_01
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Ärholmens f .d. gasstation

Ärholmen ligger strax söder om Marstrandsön. Anläggningen består av ett antal byggnader, förutom den putsade gasstationen även bostadshus, bodar och oljemagasin. I anläggningen ingår också brygga, slambassäng en s k spårbana mellan gasstationen och ett magasin. Kolboden ligger strax norr om gasstationen. Här finns också den damm som försåg gasstationen med vatten i samband med framställningen av gas. I närheten av bostadshusen med tillhörande ekonombyggnader finns ett skyddsrum i betong som var tänkt att användas vid eventuell olycka med gashanteringen. I en vik strax nordväst om bostadsmiljön finns lämningar med grumsdammar och husgrunder som ursprungligen var kopplade till sill- och trankokeriverksamhet. Fotografiet är taget av Lena Rundström och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.