Anten-Gräfsnäs Ånglok_och_rälsbuss_i_Anten
Ånglok och rälsbuss i Anten. Foto: Stefan Lindberg 2006, wikimedia commons, cc by.

Anten-Gräfnäs järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är en drygt 12 km lång smalspårig järnvägssträcka mellan Brobacken i söder och Gräfsnäs i norr. AGJ utgör en liten del av den ursprungliga Västgötabanan, Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ), som invigdes för trafik mellan Göteborg och Skara år 1900. VGJ kom efter hand att utvidgas till Gårdsjö norr om Mariestad där den knöts samman med stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Totalt omfattade VGJ som mest, med sidospår, ca 400 km smalspårig järnväg. VGJ förstatligades 1948, men redan strax efter andra världskriget hade nedläggningen av vissa sträckor inletts. Trafiken upprätthölls dock i allt väsentligt ända fram till 1960-talet. År 1967 lades trafiken Göteborg-Sjövik ner och 1970 persontrafiken Sjövik-Forshem. Den sista trafiken som lades ner var godstrafiken mellan Nossebro och Vara som fanns kvar fram till 1987. Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg bildades ursprungligen år 1965, som en av landets första järnvägsföreningar. Numer äger föreningen sträckan Anten-Gräfsnäs av SJ och driver där musietrafik. Anten-Gräfsnäs järnväg har en mycket stor samling smalspåriga ånglok och rälsbussar samt diverse person- och godsvagnar. En rad byggnader är nya för föreningens räkning och järnvägens mest autentiska parti är den ca 5 km långa sträckan mellan Humlebo banvaktsstuga i söder och Kvarnabo station i norr. Humlebo är en komplett och välbevarad banvaktsanläggning med bostadshus (utan väntsal), förråd och dressinbod. I Kvarnabo finns en banvaktsstuga (med väntsal) som efterhand kom att fungera som kombinerad järnvägs- och poststation. Utöver stationsbyggnaden finns ytterligare byggnader bevarade, bl.a. förråd, dressinbod, jordkällare samt en s.k. vattenhäst (anordning för påfyllning av vatten till ånglok).