Alingsås_museum,_den_7_sept_2006,_bild_2
Ahlströmerska magasinet, numer Alingsås museum. Foto: Harri Blomberg, wikimedia commons, cc by.

Ahlströmerska magasinet

Byggnaden uppfördes 1731 av Jonas Alströmer för förvaring av råvaror och färdiga vävnader. Alströmerska magasinet har under använts som bl. a. mejeri och stadsbibliotek och är sedan 1928 Alingsås museum. Jonas Alkströmer var en av den industriella revolutionens förgrundsfigurer i Sverige. Han importerade såväl maskiner som kunnande från utlandet och grundade flera företag, bland annat Alingsås manufakturverk. Museet öppnar för allmänheten under hösten 2014, efter att ha varit stängt sedan 2010.