Västerås_ångkraftverk1000
Västerås ångkraftverk. Foto: Christer Johansson 2006, wikimedia commons CCBY

Västerås Ångkraftverk

Den ojämna vattenföringen i Dalälven gjorde att Västerås Ångkraftverk 1915 började byggas som ett reservkraftverk till Älvkarleby kraftstation. 1918-1921 uppfördes även tjänstebostäder för ångkraftverkets anställda. Det tidigare relativt låga kraftverket växte med åren på höjden och kom att bli ett landmärke i landskapet. Ångkraftverket och arbetarbostäderna är ritade av Erik Hahr som var stadsarkitekt i Västerås åren 1909 till 1935. Fullt utbyggt rymde anläggningen fyra tornpannor (byggda 1931, 1937, 1947 och 1952). Uppsättningen av sju turbiner visar utvecklingen från år 1917 med 7 000 kW och fram till 1951 med 65 000 kW. Anläggningen avvecklades fullt ut 1992 och köptes 1998 av Peab. 

Ångraftverket och de intilliggande arbetarbostäderna byggnadsminnesförklarades 1999. Sedan dess har Peab genomfört omfattande rivningar och ombyggnader av delar av ångkraftverket. Actionbadet Kokpunkten öppnades 2014. För närvarande (2016) byggs ett hotell i anläggningen av ESS group. Nyanvändningarna har medfört radikala förändringar i de skyddsbestämmelser som är kopplade till byggnadsminnesförklaringen.