vastanfors_gamla_kraftstation
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Västanfors gamla kraftstation

Västanfors kraftstation i Kolbäcksån uppfördes 1899-1900 inför en utvidgning av bruksrörelsen i Fagersta. Firman Qvist & Gjers projekterade och utformade kraftstatio¬nen efter egna typritningar. Turbinerna tillverkades av Brefvens Bruk i Närke och genera¬torerna av ASEA i Västerås. Kraftstationen togs ur drift år 1949 då det nya kraftverket in¬till hade uppförts och börjat användas. Då igenfylldes också tilloppskanalen norr om bygg¬naden. Kraftstationen har sedan dess bevarats orörd. Maskinaggregatet är vertikalaxlat och turbinerna av francistyp. I kraftstationen finns två magnetiseringsturbiner, kraftturbiner, magnetiseringsgeneratorer, kraftgeneratorer, varv¬talsregulatorer samt en instrumentpanel på marmorskiva. Samtliga maskiner är bevarade från ursprungsuppförandet. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.