thorshammars_verkstad
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Thorshammars verkstad

År 1874 startade Per Erik Pettersson, från Skultuna Mässingsbruk, egen tillverkning av metallvaror i Thorshammar utanför Norberg. Thorshammars verkstad tillverkade ljuskronor till kyrkor, ljusstakar, kranar, kaffepannor, lödrör, smörjkannor m.m. i främst mässing. Som mest arbetade 33 man i företaget. Verkstaden drevs med remdrift som kom från vat¬tenkraft, först genom vattenhjul och sedan genom turbin. Verksamheten var i full gång till år 1968. Verkstadsbyggnaden är uppförd i slaggsten i en medeltidsinspirerad arkitektur, vanlig i slu¬tet av 1800-talet. I verksta¬den har endast mindre förändringar ägt rum sedan slutet av 1800-talet och turbinen och remtransmissionen gick att använda fram till 1970-tal. Den välbevarade interiören, med detaljer och fullständig maskinell utrustning, är mycket kulturhistoriskt intressant. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.