Västerås_Televerkshuset25
Televerkshuset, Västerås. Foto: Torgny Forslund 2011, wikimedia commons, cc by.

Televerkets hus, Västerås

Gamla post-, riksbanks- och telegrafhuset vid Västra Kyrkogatan i Västerås är uppfört i nationalromantisk stil, och byggnadsminnesförklarades tillsammans med sexton andra televerksbyggnader i Sverige en kort tid före televerkets bolagisering 1993. År 1909 presenterades ett förslag till post-, riksbanks- och telegrafhus ritat av Erik Lallerstedt och byggnaden i Västerås invigdes år 1911. Efter en brand år 1942 i övervåningen återuppbyggdes huvudfasaden endast till flyglarnas höjd. På den norra flygeldelen gjordes en tillbyggnad år 1940 och tio år senare byggdes den södra till. Flera om- och tillbyggnader har skett under åren och interiören är helt förändrad. Portomfattningarna mot Västra Kyrkogatan är ursprungliga.