Strå_kalkbruk,_Sala_5354
Strå kalkbruk. Foto: Achird 2011, wikimedia commons CC BY.

Strå kalkbruk

AB Strå Kalkbruk i Sala bildades 1906 för brytning och förädling av dolomit. Bruket ligger invid järnvägsspåren och norr om Kalkbruket ligger flera av de större kalkstensbrotten. Kvarvarande byggnader är från perioden 1900-1960. En industriinventering åt Länsstyrelsen i Västmanland och Västmanlands läns museum skriver att anläggningen har: ”stor teknikhistorisk betydelse. Det enda bevarade industriella kalkbruk i länet och ett av de få kvarstående i landet. Avspeglar olika produktionsperioder och -metoder”. Anläggningarna revs våren 2014.


Strå kalkbruk är listad på Svenska Byggnadsvårdsföreningens Gula listan som hotad miljö.