skinnskattebergs_stationshus
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Skinnskattebergs station

År 1900 band järnvägen Krylbo samman med Örebro. Samtliga stationshus utmed bansträckningen ritades av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall (1862-1955) i ett gemensamt formspråk. Han använde puts och tegel i fasaderna, dominerande skifferklädda takformer, och visade stor omsorg om utformningen av tegel- och snickeridetaljer.
Stationshuset i Skinnskatteberg är sträckans bäst bevarade. I väntsalen finns ursprungliga inslag såsom rödvit-rutigt klinkergolv, väggpanel av pärlspont och ett mörkbetsat paneltak.
I stationsområdets norra del står en mindre avträdesbyggnad av samma ålder som stationshuset och som ingår i byggnadsminnet. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.