Sala silvergruva 768px-Makalösschaktet_Sala_silvergruva
Makalösschaktet. Sala silvergruva. Foto: Calle Eklund/V-wolf 2008, wikimedia commons CC BY.

Sala silvergruva

Sala silvergruva är en mycket välbevarad och sammanhållen industrimiljö där gruvdriften har pågått från tidigt 1500-tal fram till 1908. Gruvan hade stor betydelse för landets ekonomi under 1500-talet då också det mesta silvret togs upp. Brytningen av blymalm var den allra viktigaste delen av gruvdriften. Gruvans äldsta schakt finns i den södra delen av området. Gruvan upplevde vissa uppsving omkring 1750 och 1850. Flera privata bolag ägde gruvan till 1988 då Sala kommun övertog ägandet. Idag ägs gruvområdet huvudsakligen av ett bolag, där kommunen är majoritetsägare.  Gruvan byggnadsminnesförklarades 2013.
Byggnadsminnesområdet omfattar ett 50-tal byggnader: tekniska byggnader och anläggningar som lavar, kanaler, maskinhus, magasin, bodar, personaltjänstebostäder av skilda slag samt administrationsbyggnader. Byggnaderna inom skyddsområdet uppfördes mellan 1670-2003 och speglar gruvans utveckling och historia. Bebyggelsen fick huvudsakligen sin nuvarande utformning under 1800-talet.