polhemshjulet
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Polhemshjulet

I Norbergs gruvområde har det funnits flera vattenhjul och konstgångar. År 1877 fick Morbergsfältet en egen vattenkonst med konsthjul, numera känt som Polhemshjulet. Det drevs med vatten från en drygt tre kilometer lång grävd kanal från Bålsjön. Vevaxlar på hjulaxeln drev stånggångars stänger i en fram- och bakåtgående rörelse. Rörelsen fortplantades och gavs nya riktningar via vändbrott och flyttades på så vis fram till olika gruvhål så långt som 1300 m bort för att driva pumpar i gruvorna. Idag finns en 150 meter lång stånggång bevarad, samt ett vändbrott. Själva konsthjulet är ett mycket stort överfallshjul med navstock, ekrar och lötring av trä. Skovlarna är tillverkade av järnplåt. Hjulet är till hälften nersprängt i berget, med avlopp för vatten genom en underjordisk kanal mot sydväst. Polhemshjulet i Kärrgruvan korn att användas ända fram till år 1920, trots att det fanns tillgång till elkraft i Norberg redan år 1897. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.