lospanga_brygg_och_malthushus
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Lospånga brygg- och mälthus

Bränneri- och mälthuset vid Lospånga utgör enligt Länsstyrelsen ett sällsynt ex¬empel på öl- och spritframställningen i Sverige. Byggnaden uppfördes som brygg- och mälthus för spannmål 1836 efter att tidigare byggnad förstörts i en brand. Närheten till en källa med bra vatten gjorde platsen mycket lämplig och troligtvis har det funnits en byggnad för detta ändamål på platsen sedan 1700-talet. Byggnaden har huvudsakligen använts för öltillverkning och i mindre omfattning för brännvinsbränning för gårdens behov. Mellan 1800 och 1860 var husbehovsbränning tillåten i Sverige men brännvinstillverkningen var endast tillåten under vinterhalvåret. Byggnaden har en del av de ursprungliga delarna bevarade, som hörde till framställningen av öl och brännvin vilket är ovanligt. Ingen byggnad med fullständigt inmurade brännvinspannor finns bevarad i landet. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.