2. 11-1A blå
Under ett besök vid utgrävningsplatsen för Lapphyttan studerar den brittiske arkeologen och arkeometallurgen prof. R.F. Tylecote den 1985 frilagda masugnspipan. Foto: Lars-Erik Lärnemark.

Lapphyttan (Raä Karbenning 22:1)

Hyttområde, i folkmun känt som Lapphyttan, som ligger i Karbennings socken cirka åtta kilometer öster om Norberg. Hyttområdet är cirka etthundra meter i kvadrat och undersöktes arkeologiskt 1978-1883. Inom området fann man en hyttruin, en rostgrop, åtta färskningshärdar, en källargrund, en husgrund med spismursröse, en husgrund, sex slaggvarpar, ett slagglager, en hyttbacke, en damm och en stenkista samt ett dike. Samtliga anläggningar är igenlagda och delvis restaurerade till sitt utseende före utgrävningen och området är idag väl skyltat. Hyttan är daterad till ca 11-1300-talet. Tillsammans med Nya Lapphyttan, en fullskalig rekonstruktion nära Norbergs centrum, Årets industriminne 2013.