kilgruvans_lave
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Kilgruvans lave, Mossgruvans lave och maskinhus

I den s k "Mossgruveparken" finns fem f d gruvor. Här finns ett antal byggnader med anknytning till den tidigare gruvdriften. Kilgruvans lave står över ett 118 m djupt schakt. Byggnaden har inrymt bl a: spelanord¬ning, borrsmedja, matrum, förråd och kontor och varit ut¬rustat med pumpanordning. Mossguvans maskinhus uppfördes 1902 som maskinhus till Mossgruvelaven vilken byggdes samtidigt. Laven är stilmässigt på¬verkad av de ideal som var tongivande efter gruvutställningen i Stockholm 1897. Gruvförvaltargården omnämns i gruvhandlingar från 1750-talet. Gårdsanläggningen här har en stark historisk anknytning till den när¬liggande gruvmiljön. En av flyglarna inrymmer gruvbolagets arkiv och samlingar. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.