800px-Karmansbo_smedja
Karmansbo smedja –lancashiresmedjan 2008. Foto: Zejo, Wikimedia commons, cc-by.

Karmansbo bruk

Vid Karmansbo bruk – i Skinnskattebergs kommun i Västmanland – finns en av landets mest välbevarade och sammanhållna bruksmiljöer med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor. Bruket är mycket väl bevarat och är känt från 1545. Av stor vikt är bl. a. lancashiresmedjan med en i det närmaste helt bevarade maskinell utrustning som till stora delar är möjlig att visa i drift, med produktion från smälta till råskenor. Anläggningen var helt driven med vattenhjul och en vattenturbin från 1954.