engelsbergs_oljefabrik
Copyright Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Engelsbergs Oljefabrik

Oljefabriken ute på Barrön i sjön Åmänningen i Engelsberg, anlades år 1876 av August Ålund som utvecklat en metod att destil¬lera olja. Importerad råolja, fett, talg och tjära fraktades hit via Strömsholms kanal. Detta var ett av Sveriges allra första oljedestillerier. Engelsbergs Oljefabriks AB drevs med framgång fram till år 1902. Verksamheten drevs från 1906 till 1927 vidare under namnet AB Oljefabriken Engelsberg men då tillverkade man mest läderimpregneringsrnedel. Engelsbergs oljefabrik står idag som ett för hela världen unikt minne över den nya teknologi och den nya tid som oljan förde med sig. Fabriksutrustningen är till stor del bevarad och utgörs bland annat av tolv retorter, filterpress för paraffin och behållare av olika slag. Information och bild är hämtad från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida. Engelsbergs Oljefabrik utsågs av Svenska industriminnesföreningen till "Årets industriminne 1999". Läs mer om fabriken och utnämningen här.