engelsbergs_bruk
Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida

Engelsbergs bruk

Engelsberg är, med världsarvskommittén ord inför världsarvsutmärkelsen 1993, ”ett enastående exempel på en betydande europeisk industri från 1600-1800-talen med viktiga tekniska lämningar och både kontor och bostäder bevarade.” Engelsbergs bruk i Västmanland anlades 1681 och var på 1700-talet ett av världens allra modernaste järnbruk. Anläggningen omfattar herrgård och park, brukskontor, arbetarbostäder och industribyggnader. Engelsberg är det enda bruk i Sverige som har kvar så mycket av både byggnaderna och den tekniska utrustningen. Engelsbergs bruk är i stort sett bevarat så som det såg ut efter den allra sista ombyggnaden är 1870. Särskilt unika är masugn och smedja där vattenhjul, kross, blåsmaskin och hammare ännu fungerar. Information och bild är hämtat från Länsstyrelsen i Västmanlands hemsida.