Tryckeribolagets_hus_Sundsvall_03
Tryckeribolagets hus på Rådhusgatan 19 i Sundsvall. Foto: Hans Lindqvist 2011, wikimedia commons CC BY.

Tryckeribolagets hus

Tryckeribolagets hus uppfördes 1891 av Boktryckeribolaget i Sundsvall. Här fanns tryckeriet för Sundvallsposten och bostäder. Ett tryckeri och kontor finns ännu kvar i bottenvåningen. De ursprungliga järnkolonnerna som bär upp takbjälklaget finns ännu kvar.