Sundsvalls_centralstation_084
Sundsvalls centralstation. Foto: Hans Lindqvist 2011, wikimedia commons, cc by.

Sundsvalls centralstation

Sundsvalls centralstation anlades i sin helhet 1925 och är en väl sammanhållen helhet i nationalromantik och jugend.