Örnsköldsviks_station_02
Örnsköldsviks station. Foto: Hans Lindqvist 2013, wikimedia commons cc by.

Örnsköldsviks station

Stationsbyggnaden i Örnsköldsvik uppfördes 1892 efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Stationsbyggnaden fungerar numer inte som järnvägsstation utan hyrs ut som kontorslokaler. Den fast interiören är till  stora delar bevarad.