galstroms_bruk_01
Copyright Julia Cronqvist, Länsstyrelsen Västernorrlands län.

Galtströms bruk

Galtström var det andra järnbruket, som anlades i Västernorrland, och det fick sitt kungliga privilegium för att anlägga hammare och masugn 1673 (samma år som Graninge bruk fick sitt). Redan 1675 stod en masugn, en nedre hammare med två härdar, en övre hammare med en härd samt ett sågverk färdigt vid Galtströms bruk. Förutom Herrgården med sina flyglar finns idag även den centrala bruksanläggningen i stort bevarad med smedja, gjuteri, masugn och rostugn, samt en tröskvandring, kapell, kvarn, oljebod m. m. 1929 förvärvades bruket av dess nuvarande ägare, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), som snart gjorde en första upprustning av byggnader och anläggningar. Då bruket tillhör ett av landets bäst bevarade, utsågs det 1987 till riksintresse för kulturminnesvården.Bilderna är hämtade från Bebyggelseregistret och från Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.