Gålsjö_bruk_8
Gålsjö bruk. Foto: Y-näsmannen, wikimedia commons, CC BY.

Gålsjö bruk

Gålsjö bruk anlades vid 1700-talets början för tillverkning av järn och driften lades ned 1872. På 1950- och 1960-talen skänktes byggnaderna och den omgivande marken till Härnösands stiftsråd. Efter en omfattande restaurering användes bruket för frilufts-, idrotts- och konferensändamål och som gästhem. Bruksanläggningen består av en herrgård med flygel, sex bostadshus längs en bruksgata, en prästgård samt ett par ekonomibyggnader.