Föreningslokalen_Thor_01
Föreningslokalen Thor på Alnön. Foto: Hans Lindqvist 2011, wikimedia commons CC BY.

Föreningslokalen Thor

Medlemmar av Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundets avdelning 9 uppförde 1896 den envåniga träbyggnaden, som torde vara en av de äldsta Folkets Hus-lokalerna i landet. Huset är ett s.k. Knubbhus – det är murat med korta plankstumpar, knubb eller klant. Den stora samlingssalen, efter restaurering 1976 återställd och rekonstruerad i ursprungligt skick, har dekorerade tak och väggar. På kortväggen finns en kopia av Mårten Winges målning "Tors strid med jättarna", en symbol för arbetarnas kamp för sina rättigheter. Ovanför denna sitter en målad röd bandrosett med årtalen 1896 och 1902 på var sida om mitten. På var sida om denna finns texterna "Frihet, jämlikhet och broderskap" och "Enighet ger styrka" skrivna i varsitt fält.