Åsens_sagverk_01
Copyright Torbjörn Svaan, Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Åsens sågverk

Åsens sågverk är beläget vid Kvarnån som slingrar sig i en djup dalgång med Vättaberget mot norr och Middagsberget mot söder. Endast ett fåtal vattensågar finns bevarade i länet och en anledning är att de enkla träkonstruktionerna rasat samman eller rivits sedan produktionen upphörde. I Åsen bestod sågverket av en turbindriven ramsåg med tillhörande kapsåg och kantverk. Produktionen vid sågen var helt beroende av Kvarnåns vattenföring och en normal arbetssäsong inföll från maj till september. Turbinhuset och spånhuset är rekonstruktioner som tillkommit vid den omfattande restaurering som genomfördes åren 1995-99. Detsamma gäller uppfodringsbanan för timmer och de båda transportbanorna för sågat virke. Bilderna är lånade från Länsstyrelsens hemsida.