Torvsjö kvarnar DSC_1440
Torvsjö kvarnar. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten, Katrine Nygren.

Torvsjö kvarnar

Vid Skarpsjöbäcken genom Torvsjö ligger sex skvaltkvarnar med fångdammar, tröskloge, kraftstation, sågverk med spånhyvel samt slipstenar. Kvarnarna lades i rad efter varandra för att man skulle kunna utnyttja vattenkraften i bäcken. Vid mitten av 1800-talet fanns  fem kvarnar och en såg.  Kraftverket, som fram till 1950 försåg byn med elström, tillkom 1918 och strax efter revs den ena av trösklogarna. Den återstående är den ena av de två vattendrivna trösklogar som finns kvar i länet. 1969 bildades stiftelsen Kvarnbäcken för att sköta anläggningen.