Storuman stationshuset-2012-06-25
Storumans station. Foto: Mikael Lundmark 2012, wikimedia commons CC BY.

Storumans station

Inlandsbanan byggdes 1907-37. År 1923 hade banan nått trakterna kring sjön Storuman. Bygdens dåvarande huvudort – Stensele - kunde inte nås av järnvägen på grund av besvärlig terräng. Stationen byggdes istället vid stranden av Storuman. På obebyggd mark växte sedan Storumans samhälle upp. Arkitekt var SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Närmast stationen uppfördes ett järnvägshotell, då stationen under en period var ändstation för Inlandsbanan söderifrån, och flera boställshus för SJ:s anställda. Stationen skulle betjäna Tärna och andra orter längs Umeälvens övre lopp. Trafikplatsen var en mindre lokstation och därför uppfördes ett lokstall med vidbyggt vattentorn av tegel, kolgård och andra nyttobyggnader.
I byggnadsminnet ingår även ett godsmagasin vilket är sammanbyggt med stationshuset.