Jörn_järnvägsstation_2009-07-09
Jörns järnvägsstation. Foto: Teemu Vehkaoja 2009, wikimedia commons CC BY.

Stationshuset och perrongtaket, Jörn

Stambanan genom övre Norrland blev ett mycket arbetskrävande byggnadsföretag. Sträckan Långsele-Vännäs var klar 1891. Från Vännäs måste banan föras över både Vindelälven och Skellefte älv innan den kom fram till Jörns station. Sträckan mellan Vännäs och Jörn tog drygt två år att bygga och i Stationshuset i Jörn invigdes 1894, då stambanan var färdig i sin helhet till Boden. År 1930 byggdes en tvärbana från Jörn till Arvidsjaur vid Inlandsbanan. Jörns stationshus ritades av arkitekten Folke Zettervall, som 1890 hade anställts vid SJ:s arkitektkontor. Perrongtaket, som är av en typ som började uppföras på 1920-talet, är välbevarat och en värdefull del av stationens helhetsmiljö.