Vännäs stationshuset_01
Stationen i Vännäs. Foto: Hans Lindqvist 2010, wikimedia commons CC BY.

Stationshuset i Vännäs

På 1880- och 90-talet utbyggdes stambanenätet genom övre Norrland. Bansträckan Långsele-Vännäs invigdes 1891. Flera av stationshusen efter stambanan genom övre Norrland ritades av arkitekten Folke Zettervall på SJ:s arkitektkontor. Samtliga dessa stationshus byggdes i trä "med något fornnordisk anknytning", inte minst Vännäs stationshus.