Bild 01 1
Bruksdammen med hyttanläggningen invid Leduån i Olofsfors. Foto: Olofsfors bruk.

Olofsfors bruk

Med rötterna i 1700-talet knyter Olofsfors bruk ihop det förflutna med nuet. Historien om Olofsfors bruk började när brukspatronen John Jennings 1762 fick privilegier att anlägga masugn på platsen. Masugnen togs i bruk 1766 och snart utökades verksamheten med stångjärnshammare och manufaktursmedja.

År 1979 bildades Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum för att förvalta delar av området.

Stora delar av järnbruket finns kvar, samlat kring tre vattenfall. Här finns förutom själva hyttbyggnaden även stångjärnssmedjan och kättingsmedjan bevarade, som nu successivt restaureras och sätts i drifts av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.

Bland övrig äldre bebyggelse finns arbetarbostäder, skola, disponentbostad, tvättstugor, handelsbod, kvarn, ladugård, bagarstuga, krog med mera. Idag ryms en rad olika verksamheter i byggnaderna; allt ifrån ateljéer till konferensanläggning.

Invid det äldre bruket ligger den moderna industrin Olofsfors AB.

Olofsfors bruk i Nordmalings kommun tilldelades utmärkelsen Årets industriminne 2014 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden.