Klabböle_kraftverk-2011-09-30
Klabböle kraftverk. Foto: Mikael Lindmark, wikimedia commons CC BY.

Klabböle kraftverk

År 1898 lät stadsfullmäktige i Umeå bygga Klabböle kraftverk  som ersättning för ett äldre ångdrivet kraftverk inne i staden. Den första elektriciteten levererades året därpå. Under kommande decennier skedde flera utbyggnader. År 1959 ersattes Klabböle av Stornorrfors kraftverk. Kraftstationen i Klabböle är fortfarande utrustat med originalmaskineriet från Asea 1892. Dessutom finns en 150-årig fungerande ramsåg från Baggböle och en skvaltkvarn. På kraftverksområdet visas utställningar om energi och hur denna används.