Hörnefors_bruk_01
Arbetarlänga, Hörnefors bruk. Foto: Hans Lindqvist 2013, wikimedia commons CC BY.

Hörnefors bruk

Hörnefors bruk anlades vid Hörneån 1775 för järnframställning och tillverkning av spik, hästskor, yxor och olika specialsmiden. Bruket köpts 1902 av Hörneå AB, senare Mo och Domsjö AB, och liksom vid många av de andra kustbaserade järnbruken i Norrland, där järnproduktionen vid den tiden var nedlagd, övergick bruket till sågverksamhet och pappersmassatillverkning. Av det ursprungliga bruket återstår i dag kyrkan från sekelskiftet, bruksmagasinet från 1700-talets slut och en arbetarlänga från 1890-talet. Av masugnen, stångjärns- och manufaktursmedjan finns endast grunderna kvar.