Holmögadds fyrplats

Söder om Holmön finns ett vidsträckt och farligt grundflak. Det nuvarande fyrtornet på Holmörnas sydligaste utpost, Holmögadd, stod färdigt 1854. Ritningarna hade förmodligen uppgjorts av Carl Sandell, som övervakade bygget på Holmögadd och 1849 ritat fyren på Stora Fjäderägg, två mil norr om Holmögadd. Fyrtornet är sedan 1930-talet hopbyggt med ett maskinhus. Runt tornet, strax under lanterninen, byggdes under andra världskriget bevakningsrum av plåt för militära syften. Fyren automatiserades 1967 och var bemannad till år 2002.