Gåsörens fyr

Fyrplatsen Gåsören anlades år 1881 och utgjordes av ett kombinerat fyr- och bostadshus av trä, med en linsapparat av fjärde ordningen i en kopparbeklädd lanternin på taket, ritat av N. G. von Heidenstam. Dessutom byggdes ett uthus med vedbod och dass. Då en ny fyr uppfördes 1921 släcktes den gamla fyren på bostadshuset och fyrapparaten togs ner. De byggnadsminnesförklarade byggnaderna (fyrhuset, en källare och ett uthus) ligger på ursprungliga platser och har inte byggts till eller byggts om. Fyrhuset på Gåsören hör till landets bäst bevarade kombinerade fyr- och bostadshus. I övrigt har denna typ av fyrbebyggelse genomgått stora förändringar i samband med att lanterninen plockats ned. I Vänern finns liknande fyrar bevarade, men inga av dessa är lika oförändrade som på Gåsören. Fyrhusets exteriör motsvarar utförandet från senare delen av 1800-talet med sin fasadutformning, fyrlanternin och skiffertak.