Garveriet i Burjsiljum
Garveriet i Bursiljum. Foto: Okänd. Hämtat från www.bursiljum.se.

Garveriet i Hembyn

Före 1846, det år då näringsfrihet infördes i Sverige, fick hantverk endast bedrivas i städerna. I landets nordliga socknar med i många fall långt till stan, kunde emellertid landshövdingen besluta om tillstånd för sockenhantverkare att etablera sig. I Burträsk hade sockenborna anlitat garvare i Umetrakten fram till 1830 då Anders Andersson-Burman erhöll tillstånd att etablera sig som sockenhantverkare i Hembyn, Bursiljum, som ligger halvannan mil öster om Burträsk. Det välbevarade garveriet innehåller både verkstad och bostad, båda på bottenvåningen, medan det på det övre planet finns torkvind, samt sal och pigkammare. I verkstaden finns hela den fasta inredningen kvar med bland annat åtta garvkar, kalkbinge och dubbel öppen spis. Även torkvinden har sin fasta inredning kvar. Omfattande väggmålningar i bostadsdelen är bevarade liksom öppna spisar, dörrar, tak, golv samt annan både fast och lös inredning.