Finnfors_gamla_kraftstation-baksidan
Finnfors gamla kraftstation. Foto: Christina Ericsson 2013, wikimedia commons, CC BY.

Finnforsens gamla kraftstation

Finnfors kraftstation vid Finnforsen i Skellefteälven byggdes 1906-08 av Skellefteå stad och blev efter en ytterligare utbyggnad av Finnforsen 1910-12 den största kraftstationen i Norrland. I en tredje etapp 1935 förlängdes kraftstationen till sin nuvarande storlek. Ritningar till de äldsta delarna utfördes av ingenjörsfirman Unander och Jonson och arkitekten Axel Bergman, Stockholm. I det inre finns de äldsta etappernas alla fem generatorer och turbiner kvar i original liksom mätartavlor och annan inredning. Även i verkstadsrummet finns inredningen bevarad med transmissionsanordningar och maskiner för bl a reparation av kraftstationens aggregat. Uppströms kraftstationen ligger ännu den ursprungliga fördelningsbassängen med intag till aggregaten 1-4. Här är dels murverket, dels maskineriet bevarat. Söder om kraftstationen ligger den därtill hörande smedjan av trä med liggande rödfärgad fasspontpanel, uppförd 1906-08. Taket är plåttäckt.