Nyutbildade sågare och maskinister vid Ångsågen i DrŠngsmark

Drängsmarks vatten- och ångsåg

År 1923 transporterades en lokomobil, en ångmaskin på hjul, till den lilla byn Drängsmark. Lokomobilen hade tillverkats av Munktells och drogs av ett sexspann hästar. Med lokomobilen inleddes en ny epok vid den gamla vattensågen i Drängsmark.
Lokomobilen användes fram till 1965, då den konkurrerades ut av moderna sågar, men på 1980-talet gick byborna samman och rustade upp den. Idag är detta den enda fungerande ångsågen i landet. I såväl såghus som maskinhus är den ursprungliga tekniska utrustningen bevarad.