Bredskärssunds_nedre_fyr_07
Bredskärssunds nedre fyr. Foto: Hans Lindqvist 2013, wikimedia commons, CC BY.

Bredskärssunds nedre fyr

Fyren som fick sitt utseende under 1890-talet är ett tidigt och välbevarat exempel på en sällsynt fyrtyp. En fyrkur av plåt har placerats ovanpå ett högt betongfundament. Bredkärssunds övre fyr är sedan länge riven.