Västerbacken
Västerbacken, Holmsund. Arbetarbostäderna ligger i grönområdet mitt i bilden. Foto: Jan Norrman 1995, Riksantikvarieämbetet.

Arbetarbostäderna på Västerbacken

Västerbacken på en höjd med utsikt över Österfjärden är ursprunget till det som sedan blev Holmsund. Träpatronen James R Dickson lät vid mitten på 1800-talet uppföra ett samhälle vid Umeälvens mynning som lastageplats för Baggbölesågen ett par mil uppströms älven. Förutom bostäder för arbetarna försåg Dickson samhället med kyrka, begravningsplats, prästgård och skolhus. Månntro för säkerhets skull lades bostäderna i en grupp för sig i områdets norra del, medan kyrkan, skolan och prästgården har placerats ett stycke söderut.

Av ursprunligen tretton längor finns i dag åtta kvar, väl bevarade till det yttre sedan 1850-talet. Husen timrades upp i två våningar på stenfot och brädfodrades med kraftig locklistpanel, som delvis sitter kvar än idag. Gavelröstena är inte timrade utan endast inbrädade. Två skorstensstockar finns i varje hus, där de inte är borttagna vid senare interiöra renoveringar.

Varje våningsplan består av fyra rum placerade parvis vid sidan av en genomgående förstuga med trappor och skrubbar. Från början disponerade varje familj ett enda rum. Äldre snickerier och fasta inredningsdetaljer, exempelvis kakelugnar, finns kvar från tillkomsttiden.