storbrohyttan
Copyright Länsstyrelsen Värmlands hemsida

Storbrohyttan

I Storbrohyttan, belägen i utkanten av Filipstad, har vattenkraften utnyttjats för tackjärnsblåsning sedan 1500-talets slut. Idag omvandlas vattenkraften till elenergi i ett närbeläget kraftverk.
Genom åren har hyttans byggnader eldhärjats, byggts om och moderniserats i
omgångar. Vid 1800-talets mitt uppfördes en ny masugn helt av sten liksom en gasrostugn. På hyttkransen insattes en varmapparat för värmning av blästerluften. Hyttan är mycket representativ för sin tids hyttanläggningar. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.