wedin_martinverket_munkofrs2

Munkfors Martinverk

Martinprocessen kom som andra götstålsprocesser till under 1800-talets senare hälft och gav möjligheter att masstillverka stål. Detta revolutionera stålindustrin vid 1800-talets slut men ledde också till att många äldre järnbruk tvingades lägga ner. År 1868 uppfördes i Munkfors det första martinverket i landet, ersatt 1877 och med om- och tillbyggnader i drift fram till 1941. Kallvalsat kvalitetsstål från Munkfors var en världsartikel. Bruket av idag är resultatet av omfattande rivningar. Det är innanför väggarna byggnaden rymmer sina största värden. Här finns en av martinugnarna bevarad, en av få kvarvarande i världen och den bäst bevarade martinugnen i landet. Martinverket ingår i byggnadsminnet Munkfors herrgård och martinverk. Den lilla bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.