motjarnshyttan
Copyright Länsstyrelsen Värmlands hemsida

Motjärnshyttan

Motjärnshyttan har en märklig och mäktig arkitektoniska gestaltning. Den var en gång den största hyttan i Värmland om man ser till produktionen av tackjärn. Den första hyttan anlades här redan 1643. Under 1800-talets mitt skedde en ordentlig modernisering i form av ny teknisk utrustning och det var också nu som hyttan fick sitt nuvarande utseende. Motjärnshyttan var en av de viktigaste tackjärnsproducenterna till Uddeholms bruk. Den lades ned för gott 1916. Bevarad är den mäktiga masugnen med malm-, kol- och kalkbåsen kvar på masugnskransen. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.