Långban 02. Värmlands museum Ludvigsson 5
Ny schaktets lave i Långban. Foto: Bertil Ludvigsson, Värmlands museum (CC BY-NC-SA)

Långbans gruvby

Långbans Gruvfält och Långbanshyttan är en bergslagens bäst bevarade industrimiljöer. Som besöksmål är det känt som Långbans gruv- och kulturby. Här finns gruvhål, skarnhögar, linbanor m.m. som tillsammans med industri- och bostadsbebyggelsen bildar en sällsynt välbehållen helhet och belyser verksamhet, arbetsvillkor och sociala förhållanden på gruv- och hyttorterna under äldre tider. Järnhanteringen vid Långbanshyttan kan följas tillbaka till 1500-talet då den äldsta bergsmanshyttan omtalas. 

Långbans gruv- och kulturby utnämndes till Årets industriminne 2017.