krukmakarverkstaden_ovre_stortorpet
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Krukmakarverkstaden Övre Stortorpet

Den goda brunleran vid Stortorpet och Sågmon och nymodigheter från Amerika, som lerpress och gipsformar, medförde att krukmakerinäringen här utvecklades istället för att avvecklas som på många andra håll i landet. Vid sina föräldrarnas gård, Övre Stortorpet, uppförde sonen Johan Adolf Nilsson på 1870-talet både bostadshus och krukmakeriverkstad. Den välbevarade interiören med lerförråd, lerpress, elkvarn, drejskivor, lagerbänkar, ved- och brännskjul samt tork-, flat- och elugnar ger en god inblick i krukmakarens arbetsmiljö och hantverkets olika processer från 1800-talets mitt fram till 1900-talets mitt då tillverkningen inte längre var lönsam. Bilden är hämtad från Länsstyrelsen Värmlands hemsida.