karns_bergsmansgard_02
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Kärns bergsmansgård

Kärns bergsmansgård är en välbevarad bergsmansgård från slutet av 1700-talet och ligger 2,5 mil nordväst om Filipstad omgiven av ett odlingslandskap med ålderdomlig karaktär. Kärn har historiskt sett varit knuten till Bosjöhyttan och är ett exempel på hur järnhanteringen bröt bygd. Mangårdsbyggnaden är en stor parstuga med långfarstu tvärs genom huset och gavelkammare på ömse sidor om stugorna. Fasaden är klädd med faluröd lockpanel och taket kröns av två för bergsmansgårdarna typiska gjutjärnsskorstenar. Bergsmännen levde som bönder men var dessutom delägare i en hytta och arbetade vid denna framförallt under vår och höst. Försäljningen av järnet gav pengar vilket kom att avspegla sig i bostadsskicket. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.