karlstad_station
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Karlstads centralstation

Stationshuset i Karlstad stod klart 1869 då linjen Kristinehamn-Karlstad invigdes. Järnvägen kom att få stor betydelse för utvecklingen av handel och industri i såväl Karlstad som länet i övrigt. Byggnaden ansågs för sin tid vara mycket märkvärdig, annorlunda och imponerande. Edelsvärd var chefsarkitekt för SJ vid tiden för uppförandet och har signerat ritningarna, men troligen hette arkitekten i detta fall Hjalmar Kumlien. I Karlstad är stationshuset placerat helt i linje med arkitekt Edelsvärds idé om att tågstationer skulle stå som fondmotiv till någon av städernas mest centrala gator. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.