fryksta_gamla_stationshus
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Fryksta gamla stationshus

År 1849 anlade Frykstads Jernvägs Actie Bolag (vårt lands första järnvägsbolag) en 8 kilometer lång hästbana mellan sjön Fryken och Klarälven. Den togs i bruk samma år och var den första järnvägen i Sverige öppen för allmäntrafik. Lokdrift infördes år 1856 med loket ”Frykstad”. Det var samma år som de första normalspåriga järnvägarna i Sverige öppnades. Stationsbyggnaden kom att uppföras mellan åren 1851-1853 under ledning av byggmästaren och riksdagsmannen Nils Andersson efter ritningar av löjtnant Claes Adelsköld. 1858 kom byggnaden att reverteras och den fick då sin nuvarande stildräkt, karaktäriserad som senempir. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.