brattforshyttan
Copyright Länsstyrelsen Värmlands län.

Brattforshyttan

I Brattfors, en mil sydväst om Filipstad, ligger Brattforshyttan en hytta som omtalas redan 1540. Dagens anläggning är typisk för 1800-talets andra hälft. Masugnen uppfördes 1835 och en första rostugn tillkom sannolikt kort därefter. Den kvarvarande rostugnen byggdes så sent som 1899. Utöver framställningen av tackjärn i hyttan tillverkades också en del gjutgods, bland annat skorstenar och här har funnits både stångjärnshammare och lanchashiresmide. Dagens hyttanläggning består i huvudsak av två delar: masugnen och rostugnen. Här finns även en malmkross en malmstamp och turbiner. Bilden är hämtad från Länsstyrelsen Värmlands hemsida.