bessmerverket_i_hagfors
Copyright Länsstyrelsen Värmlands hemsida

Bessmerverket i Hagfors

Vid Hagforsen anlades under 1870-talet ett järnverk som ännu idag är i drift. Hit koncentrerade Uddeholmsbolaget sin verksamhet och här infördes man de senaste tekniska nymodigheterna, bland annat bessemermetoden, vilket möjliggjorde framställning av stål i större skala. Bessmerverket i Hagfors togs i bruk år 1880 och var i drift fram till 1959. Det består av två konvertrar - stjälpbara ugnar - och en stor blåsmaskin. Bessemerprocessen gav, liksom senare Martinprocessen och Thomasprocessen, möjligheter att masstillverka stål vilket revolutionera stålindustrin vid 1800-talets slut men också leda till att mindre och äldre järnbruk tvingades lägga ner. Ett bessemerverk finns endast bevarat på ett fåtal platser i Europa. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Värmlands län och på deras hemsida hittar du mer information.